Maria Carbonell i Petit- Infermera

Maria Carbonell i Petit (a l'esquerra de la foto) i Isabel Martínez i Ferrer (a la dreta) van ser dues monges que van formar part de l’equip de farmàcia i anàlisis clíniques de l’Hospital de Sant Andreu durant tota la guerra civil.

Maria Carbonell, nascuda el 1896, era una valenciana amb molta empenta. Segons el Dr. Ramon Sanmiquel Fortuny, el jove de la foto, buscava solucions a qualsevol urgència de dia i de nit. En acabar la guerra, van ser traslladades fora de Manresa. Maria Carbonell fou enviada a Santiago de Compostela. Ambdues van ser substituïdes per un grup d’infermeres seglars.

La tasca de les infermeres als hospitals durant la guerra civil va ser molt important i necessària i ha quedat poc documentada. L'interès d'aquestes dues dones rau en el fet que, amb hàbit o sense, van ser de les poques monges que van poder seguir treballant durant tota la guerra.

Conxita Parcerisas Estruch
(biografia publicada l'any 2008) 

Dones en nòmina de l'Hospital de Sant Andreu el 1938.

Exposició "Hospital de Sant Andreu de Manresa (1260-2010). Un hospital de 750 anys

Informació i foto: Dr. Ramon Sanmiquel Fortuny
Foto publicada a Història Gràfica de Manresa. La guerra civil II