Rosa Obradors i Rovira (1900-1973). Mestra

Mestra i directora de l'Acadèmia Obradors de Manresa, la Rosa Obradors va publicar l'any 1930 un manual per aprendre el català que era un resum de l'ortografia de Pompeu Fabra.
Porta per títol Ortografia Catalana. Mètode pràctic, i se'n van fer quatre edicions més, els anys 1933, 1965, 1980 i 1985. A més, el 1966 va publicar Ortografia Catalana. Llibre del mestre. Miquel Martí Pol recorda: "els primers llibres de text que vaig fer servir van ser una Ortografia, de Rosa Obradors, que era del meu germà gran, i un resum de gramàtica catalana de Pompeu Fabra, que va deixar-me el nostre amic poeta Josep Clarà".

La Rosa va néixer el 3 de maig de l'any 1900 als Prats de Rei, però quan tenia cinc anys va venir a viure a Manresa juntament amb els seus pares, Pelai Obradors i Aloy i Francesca Rovira i Casanovas, nascuts a Santpedor.

Va ser la directora de l'Acadèmia Obradors, creada a començament dels anys vint com a centre per a noies. A l'inici fou ubicada al passeig de Pere III, número 44; més endavant fou traslladada al carrer Guimerà, 32. Era un centre agregat a l'Acadèmia Cots de Barcelona; per això els alumnes podien aconseguir les titulacions oficials de càlcul mercantil i tenidoria de llibres només passant un examen a Barcelona.


Alumnes de l'Acadèmia Obradors davant del Kursaal.
Foto de l'Arxiu Comarcal del Bages, publicada a La República a Manresa en un clic (1931-1936)

Igualment, s'hi cursaven estudis de mecanografia, correspondència, francès, com també solfeig i teoria, sense oblidar les matèries pròpies per a les noies.
Els anys de la República l'Acadèmia Obradors tenia unes 50 alumnes. Acabada la guerra, va experimentar un fort increment d'alumnat i va arribar a ser una acadèmia mixta, també amb nois. Va tancar portes a final de la dècada dels 40.
Diverses edicions de la seva Ortografia Catalana
Conxita Parcerisas Estruch 
(biografia publicada l'any 2009) 


Bibliografia
Fundació C.E.Manresa. Història de la ciutat de Manresa (1900-1950), volum III, 1991
Web La República en un clic (1931-1936)
L'Abans. Manresa. Recull Gràfic 1876-1965. Ed. Efadós
Foto: Arxiu familiar Valentí Rovira